Czyste powietrze

Mój prąd 5.0

Program skierowany jest do prosumentów, którzy:
1. rozliczają się w systemie net-billing i nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej;
2. rozliczają się w systemie net-metering i nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania net-billing;
3. rozliczają się w systemie net-metering, skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu “Mój Prąd”, pod warunkiem, że:
a) mikroinstalacja została przyłączona i zapłacona w okresie od 01.02.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania na net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r.,
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie “Mój Prąd”.

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
• Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
•   Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

Urządzenia dodatkowe:
a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Więcej na:
https://www.mojecieplo.gov.pl/