Studnie głębinowe

Studnia głębinowa jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy posiadać własne ujęcie wody. Często nasi klienci decydują się na własną studnie, kiedy koszty przyłączenia do wodociągu są bardzo wysokie, chcieliby podlewać swój ogród czy też potrzebują zaopatrzyć gospodarstwo w ujęcie wody.

Standardowo wykonujemy studnie głębinowe w 3 średnicach rur:
– Fi 125
– Fi 140
– Fi 160
Inne średnice ustalane są indywidualnie z klientem!

Pierwszym etapem przed przyjazdem ekipy wiercącej jest wytyczenie żył wodnych przez radiestetę. Radiesteta sprawdza działkę klienta, wskazuje ile żył wodnych znajduje się na działce oraz jak one są rozlokowane. Wspólnie z Inwestorem wybieramy najbardziej korzystne miejsce do wykonania studni i uzgadniany termin inwestycji.

W kolejnym etapie ekipa wiercąca podejmuje prace przy realizacji studni. Nasza firma wykonuje odwierty za pomocą wiertni URB2A2 na pojeździe Kamaz. Po wywierceniu i ustaleniu metrów na których znajdują się pokłady wodonośne do odwiertu wprowadzane są atestowane rury studzienne wraz z oryginalnym filtrem studziennym osłoniętym siatką filtracyjną.
Filtr zostaje zasypany z zewnątrz żwirem filtracyjnym, a następnie korkiem iłowym oddzielamy pokłady wodonośne od górnych wód powierzchniowych. Po wykonaniu studni przystępujemy do jej chlorowania, przepompowania oraz oczyszczenia i zbadania wydajności.

Nasza firma może wykonać zarówno samą studnie lub kompleksowo usługę z podłączeniem do budynku, wyprowadzeniu „bocianka” nad studnie, zabudowaniu studni oraz wprowadzeniu do niej pompy. Wszystko zależy od naszego klienta. Wszystkie materiały które stosujemy są atestowane, nie używamy żadnych rur kanalizacyjnych – wykonujemy studnie zgodnie ze sztuką!

W przypadku kiedy nie znajdziemy wody, klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z przyjazdem ekipy wiercącej.